28/02/2021

Radio Goraždevac

102.5 MHz, Portal

Poplave u Osojanu usled obilnih padavina

1 min read

Nabijala reka Kujavča, koja je pritoka Belog Drima, oštetila je most koji od Osojana vodi ka Žaču i dalje ka Đurakovcu i Istoku, pa je taj putni pravac zatvoren. Za sada se prema Istoku iz Osojana može stići jedino putem kroz selo Suvi Lukavac koji je u jako lošem stanju.

Poplave su uzrokovale obiline padavine i slivanje vode sa okolnih brda u osojansku dolinu. Voda je doprela u više dvorišta kuća koje se nalaze u osojanskoj dolini.

Ovo je drugi put u poslednjih mesec dana da Osojane ima problem sa poplavama. U prvoj polovini januara reka Kujavča se iz svog rečnog korita i nanela ogromnu štetu jednom delu domaćinstava koje se nalaze uz obalu.

Poplavljene su oranice, usevi i poljoprivredno dobro.